Algorithm Roadmap

C++ – Örnek Uygulama 1 (Matris)

Makale Hakkında Kullanıcı tarafından girilen NxM boyutlu bir matristeki en büyük elemanı ve bu elemanın satır ve sütun adresini bulan program. [crayon-5f5d3b1096aa9228666339/] Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir: Şekil: c++ matris uygulaması çıktı Örnek Uygulama Kullanıcı tarafından girilen iki matrisin çarpımının en büyük elemanını elde ediniz ve satır ve sütun...

Math Background

Matematik Trigonometri Formülleri

Toplam ve Fark Formülleri Şekil: Toplam ve Fark Formülleri Yarım Açı Formülleri Şekil: Yarım Açı Formülleri İki Kat Açı Formülleri Şekil: İki Kat Açı Formülleri Üç Kat Açı Formülleri Şekil: Üç Kat Açı Formülleri Dönüşüm Formülleri Şekil: Dönüşüm Formülleri Ters Dönüşüm Formülleri Şekil: Ters Dönüşüm Formülleri

Algorithm Roadmap

Matlab – Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) Algoritması

Makale Hakkında Bu makale Bubble Sort (kabarcık sıralama) algoritması ile ilgilidir. Bubble Sort algoritması ile ilgili tanımları, sıralama yapılacak dizinin sıralanmasında Bubble Sort algoritmasının nasıl kullanıldığını ve örnek olması açısından matlab paket programı üzerinde yazılmış kaynak kodları içermektedir. Ayrıca pratik olması açısından makelenin sonunda konu ile ilgili birkaç örnek uygulama...

Algorithm Roadmap

C++ – Final Notu Hesaplama Algoritması

Makale Hakkında Bu makale üniversite öğrencilerinin vize notlarına göre final sınavında alması gereken minimum not değerini hesaplamak için bir algoritma içermektedir. Varsayılan geçme notu: 50 olarak kabul edilmiştir. Geçme notu hesaplanırken vize notunun %40'ı final notunun ise %60'ı alınmıştır. Final Notu Hesaplama Algoritması Nasıl Çalışır? Problem: Öğrencinin klavyeden girdiği vize...

Algorithm Roadmap

C++ – Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) Algoritması

Makale Hakkında Bu makale Bubble Sort (kabarcık sıralama) algoritması ile ilgilidir. Bubble Sort algoritması ile ilgili tanımları, sıralama yapılacak dizinin sıralanmasında Bubble Sort algoritmasının nasıl kullanıldığını ve örnek olması açısından kaynak kodları da içermektedir. Ayrıca uygulama olması açısından makelenin sonunda konu ile ilgili birkaç örnek soru da verilmiştir. Bubble Sort...

Robotic Vision Technologies

OpenCV – Video İşlemleri

Hedef Bu makalede maddeler halinde belirtilen hedeflere ulaşmak için python programlama dili ve OpenCV kütüphaneleri kullanılmıştır. codec ve FourCC nedir?Kameradan nasıl video çekilir?Dosyadan video oynatma nasıl yapılır?Video Döndürme nasıl yapılır?Kameradan çekilen videoyu nasıl kaydederiz? Kullanılacak Fonksiyonlar cv.VideoCapture(*args)cv.flip(src, flipCode, dst)cv.VideoWriter(*args) Codec ve FourCC Nedir? OpenCV üzerinde videolarla çalışma yapabilmemiz için codec...

Algorithm Roadmap

C++ – Sayıların Karelerinin Toplamı

C++ - Sayıların Karelerinin Toplamı Problem: Kullanıcının girdiği n adet pozitif tam sayıların karelerinin toplamını hesaplayan programı yazınız. Programa ait istenenler şu şekildedir: Program açıldığında kullanıcıdan kaç adet sayı girmesi gerektiği istenecektir.Girilmesi istenen sayı adeti "n" isminde bir değişkende saklanacaktır. "n" değeri belirlendikten sonra 1. sayıyı giriniz, 2. sayıyı giriniz,...