Robotic Vision Technologies

OpenCV – Video İşlemleri

Hedef Bu makalede maddeler halinde belirtilen hedeflere ulaşmak için python programlama dili ve OpenCV kütüphaneleri kullanılmıştır. codec ve FourCC nedir? Kameradan nasıl video çekilir? Dosyadan video oynatma nasıl yapılır? Video Döndürme nasıl yapılır? Kameradan çekilen videoyu nasıl kaydederiz? Kullanılacak Fonksiyonlar cv.VideoCapture(*args) cv.flip(src, flipCode, dst) cv.VideoWriter(*args) Codec ve FourCC Nedir? OpenCV üzerinde videolarla çalışma yapabilmemiz için […]

Read More

Algorithm Roadmap

C++ – Sayıların Karelerinin Toplamı

C++ – Sayıların Karelerinin Toplamı Problem: Kullanıcının girdiği n adet pozitif tam sayıların karelerinin toplamını hesaplayan programı yazınız. Programa ait istenenler şu şekildedir: Program açıldığında kullanıcıdan kaç adet sayı girmesi gerektiği istenecektir. Girilmesi istenen sayı adeti “n” isminde bir değişkende saklanacaktır. “n” değeri belirlendikten sonra 1. sayıyı giriniz, 2. sayıyı giriniz, 3. sayıyı giriniz şeklinde […]

Read More