Bu projede ATmega32a üzerinde bulunan B portundaki bütün pinlere ledler bağlanmıştır ve B portundaki bütün ledlerin enerjilenmesi sağlanmıştır. PORTB’nin enerjilenmesi için ilk olarak PORTB’nin çıkış olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu işlemi DDRB=0b11111111; kod satırı ile yapıyoruz. Burada 0b demek binary olarak tek tek PORTB’de bulunan bütün pinleri ele almak demektir. Bu nedenle 0b‘den sonra PORTB’de 8 adet pin bulunduğu için 8 adet 1 vererek PORTB’de bulunan bütün pinleri çıkış olarak ayarladık. Daha sonra PORTB=0b11111111 satırı ile PORTB üzerindeki pinlerin enerjilenmesi sağlandı. Eğer enerjiyi kesmek isteseydik PORTB=0b00000000 satırı ile enerjilenen pinlerin tekrar 0V’a çekilmesini sağlayabiliriz.

 Yukarıdaki kod blogundan görüldüğü gibi ATmega32a ile led yakmak için iki satır kod bizim işimizi görecektir.