Asal Çarpanların Toplamı

Problem: Kullanıcıdan 10 adet sayı isteyiniz. Girilen her sayıların asal çarpanlarının toplamını ayrı ayrı hesaplayarak ekranda gösteriniz. Problemin çözümüne dair istenenler şu şekildedir:

  • Girilen sayılar A dizisinde tutulacaktır.
  • A dizisinde tutulan her sayının asal çarpanlarının toplamı B dizisinde depolanacaktır.
  • Asal çarpanların toplamını B_function isminde bir fonksiyon üzerinden hesaplayınız. Fonksiyonun görevi şu şekildedir: Girilen sayının asal çarpanlarını bulacak. Asal çarpanları toplayarak toplam değişkeni ile geri döndürecektir.


Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Asal Çarpan Fonksiyon
Şekil: Asal Çarpan Fonksiyon