Makale Hakkında

Bu makale Bubble Sort (kabarcık sıralama) algoritması ile ilgilidir. Bubble Sort algoritması ile ilgili tanımları, sıralama yapılacak dizinin sıralanmasında Bubble Sort algoritmasının nasıl kullanıldığını ve örnek olması açısından kaynak kodları da içermektedir. Ayrıca uygulama olması açısından makelenin sonunda konu ile ilgili birkaç örnek soru da verilmiştir.

Bubble Sort Algotirması Nedir?

Bubble Sort (kabarcık sıralama) algoritması basit bir sıralama algoritmasıdır. Her programcının mutlaka bilmesi gereken bir algoritmadır ve hemen hemen herkes tarafından da zaten bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Sinking Sort ya da Comparison Sort olarak da isimlendirilebilir. Performans bakımından daha iyi algoritmalar olmasına rağmen basit olması ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle en çok bilinen ve en çok kullanılan sıralama algoritmalarındandır.
Temeli çok basit olan Bubble Sort algoritması bir listede bulunan bitişik eleman çiftlerini teker teker kendi aralarında karşılaştırma yaparak yanlış sıralanmış çiftleri kendi arasında değiş tokuş (swap) yapan bir sıralama algoritmasıdır. Sıralama işlemi değiş tokuş tamamlanıp listenin tamamında takas işlemi bitene kadar devam etmektedir. Bubble Sort algoritmasını int, string, char veya structure veri tiplerinde kullanabiliriz.

Bubble Sort Algoritması Nasıl Çalışır?

Problem: Kullanıcının girdiği n adet pozitif tam sayıları bubble sort algoritmasını kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Programa ait istenenler şu şekildedir:

  • Program açıldığında kullanıcıdan kaç adet sayı girmesi gerektiği istenecektir.
  • Girilmesi istenen sayı adeti “n” isminde bir değişkende saklanacaktır.
  • “n” değeri belirlendikten sonra 1. sayıyı giriniz, 2. sayıyı giriniz, 3. sayıyı giriniz şeklinde “n” değerine kadar sayı istenecektir.
  • Bütün sayılar istendiğinde “Girilen 6 sayının küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali: 1 2 3 4 5 6” olacak şeklinde ekran çıktısı elde edin.


Sözde Kod (Pseudocode)Örnek Uygulama

  • Kullanıcıdan 5 adet isim isteyiniz ve bu isimleri bubble sort algoritması ile sıralayınız.
  • Kullanıcıdan 10 adet negatif sayı isteyiniz ve bu sayıları bubble sort algoritması ile sıralayınız.
  • İşçilerin bilgilerinin (ad, soyad, maaş, yaş, cinsiyet) bulunduğu bir sınıf tanımlayın. Bubble sort algoritması kullanarak maaşı en yüksek olandan en küçük olana doğru sıralama yapın. Tablo şeklinde ekranda gösterin.