Kısaca aynı türden değişkenleri bir arada tutmaya yarar. Örneğin: bir sınıfta öğrencilerin vize notları değişkenlerde saklanmak istensin. Sınıfta 30 öğrenci olduğunu kabul edersek her öğrenci için bir adet değişken tanımlamamız gerekecektir. ogrenci1_vize=45; ogrenci2_vize=60; ogrenci3_vize=85; gibi her öğrencinin vize notunu farklı bir değişken ile kaydetmemiz lazım. 30 adet değişkeni düşündüğümüz zaman gerçekten kullanım açısından birçok olumsuz yönleri var. En basitinden ortalama vize notunu bulmak için bile kocaman bir toplama işlemi yazmamız gerecektir. Bu durumda diziler bizim işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Şöyle ki diziler sayesinde aynı türden verileri tek bir değişken gibi saklayıp gerek duyulduğunda ise hızlıca ulaşabiliyoruz. Hemen bir örnek ile konuya giriş yapalım dizi nasıl tanımlanır, nasıl kullanılır daha anlaşılır olacaktır.