C – Girilen Sayıya Kadar Tek Çift Toplam Alma

Problem: Kullanıcıdan bir sayı isteyiniz. Daha sonra 1’den başlayarak girilen sayı değerine kadar olan sayıların toplamını hesaplayınız. Problemin çözümüne dair istenenler şu şekildedir:

  • Kullanıcının girdiği sayı n değişkeninde tutulsun.
  • 1’den n’e kadar olan tam sayıların toplamı T1 değişkeninde saklansın.
  • 1’den n’e kadar olan tek sayıların toplamı T2 değişkeninde saklansın.
  • 1’den n’e kadar olan çift sayıların toplamı T3 değişkeninde saklansın.


Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Girilen Toplam Tek Çift
Şekil: Girilen Toplam Tek Çift