Bir ifadenin belirli bir sayıda tekrar etmesine veya bir koşula bağlı olarak ifadelerin tekrar etmesi olayına döngü denilmektedir. C++’da iki adet döngü türü bulunmaktadır ve bunlar while ve for döngüleridir. Şimdi bu döngülerin yazım türlerini ve özelliklerini inceleyerek biraz daha detaylı ele alalım.

While Döngüsü

While döngüsü genel olarak içerisinde bulunan ifadenin doğruluk durumunu kontrol eder ve eğer içerisinde bulunan ifade doğru ise görevini yerine getirmeye yani çalışmaya devam eder. Ne zaman içerisinde bulunan ifade doğruluk değerini kaybeder ve yanlış sonuç verirse o zaman döngü işlemi bitecektir ve program kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir. Şimdi while döngüsünün genel yazım şekline bakalım ve bir örnek ile çalışma yapısını inceleyelim:

Yukarıdaki örnekte 5 değerine sahip bir x sayısı tanımlanmıştır. Bu x sayısının 0 değerinden büyük olup olmadığı while döngüsünün içerisinde kontrol edilmektedir. Yani ilk adımda X’in değeri 5’tir ve x değeri 0 değerinden büyük olduğu için bir sefer çalışacaktır. Daha sonra x değeri döngü içerisinde bir azaltılarak yeni X değeri 4 olmuştur ve bu sefer X’in değeri yine 0’dan büyük olduğu için yine döngü çalışacaktır. Sonraki ve sonraki adımlardan X değeri ne zaman X > 0 koşulunu sağlamaz ise o zaman döngümüz son bulacaktır ve program kaldığı yerden çalışmasına deva edecektir.