Dosya Açma ve Kapatma:

Bu makale C++ programlama dili ile en basit şekilde dosya açma ve kapatma ile ilgili bilgiler içermektedir. Dosya açmak için izlememiz gereken adımlar en kısa hali ile aşağıda belirtilmiştir:

  • C++ dilinde dosya açmak için ilk olarak programımıza fstream kütüphanesini eklememiz gerekmektedir. Bu kütüphane dosya işlemlerinde kullanacağımız fonksiyonları içermektedir.
  • fstream kütüphanesi eklendikten sonra fstream sınıfına ait bir nesne oluşturmamız gerekmektedir. Okuyacağımız dosyayı bu nesne ile kullanacağız.
  • Dilerseniz dosyanın açılıp açılmadığını kontrol etmek amacı ile open() isimli fonksiyon ile sonucu kontrol edebilirsiniz.
  • Dosya başarılı ile açılması durumunda dosyaya yazabilir ve okuyabiliriz.
  • Dosya ile ilgili işlerimiz bittikten sonra close() fonksiyonu ile dosyayı kapatmamız gerekmektedir.

Not: fstream kütüphanesi hem okuma hem de yazma işlemleri için kullanılmaktadır. Bu kütüphanenin haricinde:

  • ofstream kütüphanesi sadece dosyaya yazı yazmak için kullanılır.
  • ifstream kütüphanesi sadece yazılı olan dosyadan okuma işlemi için kullanılmaktadır.

Dosya ile ilgili genel terimleri öğrendiğimize göre şimdi küçük bir örnek ile uygulama yapabiliriz. Aşağıdaki program: kendisi ile aynı dizinde bulunan “text.txt” isimli dosyayı açarak içerisine yazı yazma işlemi yapmaktadır.