C++ – En Küçük Sayıyı Bulma

Problem: Kullanıcının girdiği n adet pozitif tam sayıdan en küçük olanı bulunuz. Programa ait istenenler şu şekildedir:

  • Program açıldığında kullanıcıdan kaç adet sayı girmesi gerektiği istenecektir.
  • Girilmesi istenen sayı adeti “n” isminde bir değişkende saklanacaktır.
  • “n” değeri belirlendikten sonra 1. sayıyı giriniz, 2. sayıyı giriniz, 3. sayıyı giriniz şeklinde “n” değerine kadar sayı istenecektir.
  • Bütün sayılar istendiğinde “Girilen 12 sayıdan en küçüğü: 1” şeklinde ekran çıktısı elde edin.


Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

En Küçük Sayıyı Bulma
Şekil: En Küçük Sayıyı Bulma