Makale Hakkında

Bu makale üniversite öğrencilerinin vize notlarına göre final sınavında alması gereken minimum not değerini hesaplamak için bir algoritma içermektedir. Varsayılan geçme notu: 50 olarak kabul edilmiştir. Geçme notu hesaplanırken vize notunun %40’ı final notunun ise %60’ı alınmıştır.

Final Notu Hesaplama Algoritması Nasıl Çalışır?

Problem: Öğrencinin klavyeden girdiği vize notuna göre öğrencinin dersi geçebilmesi için alması gereken minimum final notunu hesaplayan algoritmayı tasarlayınız. Probleme ait istenenler şu şekildedir:

  • Dersi geçme notu 50 olarak kabul edilmiştir.
  • Geçme notunu hesaplamak için vize notunun %40’ını final notunun ise %60’ını alınız.
  • Kullanıcı programı kapatana kadar sürekli vize notu istensin ve gereken final notu hesaplansın.


Algoritmanın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Final Notu Hesaplama Algoritması
Şekil: Final Notu Hesaplama Algoritması

Örnek Uygulama

  • Öğrenciden vize ve final notu isteyiniz. Daha sonra geçme notunu hesaplayınız.
  • Öğrenciden vize ve final notu isteyiniz. Girilen değerlere göre geçme notunu harf notuyla beraber hesaplayarak gösteriniz. (95 -> AA, 82 -> BB, 70 -> CC…)
  • Öğrenciden final notu hesaplanacak derslerin isimlerini alınız. Her ders için ayrı ayrı vize notları alınız. Hesaplanan final notlarını | Ders Adı | Vize Notu | Gerken Final Notu | olarak şekilde tablo olarak gösteriniz.
  • Yukarıdaki örneği gereken en yüksek not için büyükten küçüğe sıralama yaparak yeniden tablo şeklinde gösteriniz.

Not:

Yukarıdaki örnek uygulamaların çözümünü yaparak buraya mail atabilirsiniz. Çözümleriniz kontrol edilecektir ve eğer isterseniz çözümünüz paylaşılacaktır.