C++ – Klavyeden Girilen Sayıların Toplamı

Problem: Kullanıcının girdiği sayıların toplamını ekranda gösteren C++ kodlarını yazınız. Programa ait istenenler şu şekildedir:

  • Program açıldığında kullanıcıdan kaç adet sayı girmesi gerektiği istenecektir.
  • Girilmesi istenen sayı adeti “n” isminde bir değişkende saklanacaktır.
  • “n” değeri belirlendikten sonra 1. sayıyı giriniz, 2. sayıyı giriniz, 3. sayıyı giriniz şeklinde “n” değerine kadar sayı istenecektir.
  • Bütün sayılar istendiğinde “Girilen 5 sayının toplamı 135’dir.” şeklinde ekran çıktısı elde edin.


Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Girilen Sayıların Toplamı
Şekil: Girilen Sayıların Toplamı