Problem: Kullanıcıdan bir sayı isteyiniz. Daha sonra girilen sayı değerine göre haftanın kaçıncı günü ve hangi günü olduğunu gösteren programı c++ dilinde ve switch-case yapısı kullanarak çözünüz.Programın ekran çıktısı aşağıdaki gibidir:

Şekil: Ekran Çıktısı