İndüktör (Bobin) Nedir?İndüktör Bobini
İndüktör Bobini

Elektrik enerjisini manyetik alan şeklinde depolayan devre elemanına indüktör denir. İndüktör iletken bir telin sarılarak bobin halini almasıyla oluşur. Bobinler filtrelerde ve frekans seçici devrelerde kullanılır. Bobinlerin elektriksel karakteristiği, kullanılan iletken telin sarım sayısına, fiziksel özelliğine ve çekirdeğin türüne göre değişiklik gösterir. İndüktörün üzerinden geçen akım ani olarak değişemez. Üzerinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan; indüktör akımının aniden değişmesi yerine, seviyeli olarak artması ya da azalmasına sebep olur.

İndüktör, elektrik devreleri ve denklemlerde L harfi ile gösterilir. Birimi Henry (H)‘dir. Devrede gösterimi aşağıdaki gibidir;

Şekil: İndüktörün Devredeki Gösterimi

İndüktör Çeşitleri:

  • Aksiyel (direnç tipi) indüktör
  • Radyal (kapasitör tipi) indüktör
  • Toroid tipi indüktör
  • SMD (yüzey montaj) tipi indüktör
  • Ayarlanabilir tip indüktör
Aksiyel (Direnç Tipi) İndüktör
Aksiyel (Direnç Tipi) İndüktör
Radyal (kapasitör tipi) indüktör
Radyal (Kapasitör Tipi) İndüktör
Toroid tipi indüktör
Toroid Tipi İndüktör
SMD (yüzey montaj) tipi indüktörler
SMD (Yüzey Montaj) Tipi İndüktör
Ayarlanabilir tip indüktör
Ayarlanabilir Tip İndüktör