Görüntü Okuma ve Yazma

İçerik: Python programlama dili ile OpenCV kütüphanesi üzerinden görüntü nasıl okunur, nasıl ekrana yansıtılır ve nasıl farklı bir dosya olarak kaydedilir?

Not: Görüntü okuma ve yazma için aşağıdaki lena.jpg dosyasını kullanacağız. Bu dosyayı üzerine tıklayarak yeni açılan sekmeden farklı kaydedebilirsiniz.

Lena
Şekil: Lena

Görüntü Okuma

OpenCV ile görüntü okuma için imread() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon parametre olarak aldığı dosyayı okur ve geriye bir matris döndürür.

Dosyayı parametre olarak girebilmemiz için dosya yolunu tam olarak girmemiz gerekmektedir.
Örnek: imread('D:/images/lena.png')
Eğer dosya ile program aynı dizinde iseler sadece dosya adını girerek dosyayı fonksiyona tanımlayabiliriz.
Örnek: imread('lena.png')

Desteklenen görüntü formatları ve uzantıları şu şekildedir:

 • Windows bitmaps – *.bmp, *.dib
 • JPEG files – *.jpeg, *.jpg, *.jpe
 • JPEG 2000 files – *.jp2
 • Portable Network Graphics – *.png
 • WebP – *.webp
 • Portable image format – *.pbm, *.pgm, *.ppm *.pxm, *.pnm
 • Sun rasters – *.sr, *.ras
 • TIFF files – *.tiff, *.tif
 • OpenEXR Image files – *.exr
 • Radiance HDR – *.hdr, *.pic
 • Raster and Vector geospatial data supported by GDAL

Aşağıda bu fonksiyonu içeren bir program yazılmıştır.Program çalıştırıldıktan sonra ekranda şu şekilde bir pencere açılacaktır.

Lena - Görüntü Okuma
Şekil: Lena – Görüntü Okuma

Pencere Boyutlandırma

Görüntü okuma işleminde açılan pencerenin yeniden boyutlandırılabilir olması için aşağıda örnek bir uygulama verilmiştir.Burada önemli olan kod satırı cv.imshow(‘Lena’,im) fonksiyonundan önce cv.namedWindow('Lena', cv.WINDOW_NORMAL) kod satırını eklemektir.

Görüntü Yazma

Görüntü nasıl okunur ve ekrana yansıtılır uygulamasını yapmış olduk. Şimdi ise okuduğumuz görüntüyü kayit.png dosya adıyla kaydedelim.Yukarıda örnek uygulama üzerinde anlatılan görüntüyü kaydetme işlemi cv.imwrite('kayit.png',im) kod satırı tarafından sağlamaktadır.