Robotic Vision Technologies

OpenCV – Görüntü Okuma ve Yazma

Görüntü Okuma ve Yazma İçerik: Python programlama dili ile OpenCV kütüphanesi üzerinden görüntü nasıl okunur, nasıl ekrana yansıtılır ve nasıl farklı bir dosya olarak kaydedilir? Not: Görüntü okuma ve yazma için aşağıdaki lena.jpg dosyasını kullanacağız. Bu dosyayı üzerine tıklayarak yeni açılan sekmeden farklı kaydedebilirsiniz. Şekil: Lena Görüntü Okuma OpenCV ile...

Project Design

AutoCAD – Çizim 2

AutoCAD - Çizim Polyline komutu ile 40 mm x 40 mm büyüklüğünde yardımcı bir kare çizelim.Çizilen karenin köşelerine çapı 10 mm olacak şekilde Circle komutu yardımı ile daireler oluşturalım. Aynı şekilde çapı 20 mm olacak şekilde Circle komutu yardımı ile aynı noktalardan daireler oluşturalım. Şekil: Çizim 2 - Adım 1...

Project Design

AutoCAD – Çizim 1

AutoCAD - Çizim 1 Line komutu ile önce 70 cm sonra iki adet 50 cm sonra tekrar 70 cm uzunluğunda çizgiler çizelim. 50 cm'lik çizgilerin birleştiği yerden yukarı doğru 20 cm uzunluğunda çizgi çizelim. Çizgilerin düz olması shift veya f8 tuşlarını kullanalım.Arc komutu ile yarım dairemizi, çizmiş olduğumuz 50 ve...

Algorithm Roadmap

C++ – Fonksiyonlar ile Dört İşlem

Problem: Fonksiyonları kullanarak dört işlem yapan programı C++ programlama dilinde yazınız. Toplama işlemi için topla() fonksiyonunu kullanınız.Çıkarma işlemi için cikar() fonksiyonunu kullanınız.Çarpa işlemi için carp() fonksiyonunu kullanınız.Bölme işlemi için bol() fonksiyonunu kullanınız. [crayon-5f5e3c4fe04c3599230966/] Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir: Şekil: Fonksiyonlar ile Dört İşlem

Resistor

Transistörün Bağlantı Çeşitleri

Transistörün Bağlantı Çeşitleri Transistörün üç bağlantı terminali bulunur, dolayısıyla bir devreye bağlantısı yapılacağında üç türde bağlanabilir. Bir terminal giriş, biri çıkış, diğeri de ortak bağlantı noktası olarak seçilir. Her metoda uygulanan giriş sinyaline karşın transistörün cevabı farklı olacaktır. Bu üç bağlantı metodu şunlardır; 1. Ortak Emiter Bağlantısı: Hem gerilim hem...

Project Design

AutoCAD’te Çizim Nasıl Yapılır?

AutoCAD'te Çizim Nasıl Yapılır? AutoCad çizim ve tasarım yapımında kullanılabilecek ve bu konuda çizim veya tasarım yapan kişiye çok kolaylık sağlayacak geniş araç çubuklarına sahiptir. Autocad'in bu özelliğinden dolayı araç çubuklarının kullanımını tek tek anlatacağım. Draw (Çizim) Araç Çubuğu Nasıl Kullanılır? Draw araç çubuğu tasarımı yapmak için kullanacağımız çizgiyi 2...

Algorithm Roadmap

C++ – En Küçük Sayıyı Bulma

C++ - En Küçük Sayıyı Bulma Problem: Kullanıcının girdiği n adet pozitif tam sayıdan en küçük olanı bulunuz. Programa ait istenenler şu şekildedir: Program açıldığında kullanıcıdan kaç adet sayı girmesi gerektiği istenecektir.Girilmesi istenen sayı adeti "n" isminde bir değişkende saklanacaktır. "n" değeri belirlendikten sonra 1. sayıyı giriniz, 2. sayıyı giriniz,...