Algorithm Roadmap

C++ – Diziler

Kısaca aynı türden değişkenleri bir arada tutmaya yarar. Örneğin: bir sınıfta öğrencilerin vize notları değişkenlerde saklanmak istensin. Sınıfta 30 öğrenci olduğunu kabul edersek her öğrenci için bir adet değişken tanımlamamız gerekecektir. ogrenci1_vize=45; ogrenci2_vize=60; ogrenci3_vize=85; gibi her öğrencinin vize notunu farklı bir değişken ile kaydetmemiz lazım. 30 adet değişkeni düşündüğümüz zaman...


Robotic Vision Technologies

Robot Görmesi – Alıştırma 1

% Gerekli çalışma klasörlerinin dizine eklenmesi. addpath C:\Users\Roza\Desktop\Dersler\robot_vision\dsd\fsroot\images addpath C:\Users\Roza\Desktop\Dersler\robot_vision\dsd\fsroot\ % Ekranın ve değişkenlerin temizlenmesi. clc, clear % Görüntü okundu. im = iread('sign.png'); % Cumulative histogram olarak gösterim. [h,x]=ihist(im,'normcdf'); figure plot(x,h); % Histogram olarak gösterim. [h,x]=ihist(im); figure plot(x,h); % Görüntüde en çok kullanılan gri seviyesi. [m,n]=max(h); fprintf('Görüntüde en çok %d...Arduino – nRF24L01 Wireless Modül Kullanımı

Alıcı devresi Arduino kodları: /* * Arduino MEGA nRF24L01 * 3.3 Volt -> VCC (Kırmızı) * GND -> GND (Siyah) * 48 -> CS (Beyaz) * 49 -> CE (Sarı) * 50 -> MISO (Turuncu) * 51 -> MOSI (Mavi) * 52 -> SCK (Yeşil) */ #include <SPI.h> #include <nRF24L01p.h>...


Algorithm Roadmap

C++ – For Yineleme İfadesi (Döngüler)

For döngüsü belirlediğimiz sınırlar ile yineleme işlemi yapmak için tasarlanmıştır ve söz dizimi şu şekildedir. for(başlangıç değeri; koşul; artış miktarı){ // Kodlar } while döngüsünde olduğu gibi for döngüsünde de içerisinde yazılan koşul doğru olduğu sürece yineleme işlemi devam ediyor fakat for döngüsünde döngü başlamadan önce bir başlangıç değeri belirlenir...ATmega32A – Led Yakma

Bu projede ATmega32a üzerinde bulunan B portundaki bütün pinlere ledler bağlanmıştır ve B portundaki bütün ledlerin enerjilenmesi sağlanmıştır. PORTB'nin enerjilenmesi için ilk olarak PORTB'nin çıkış olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu işlemi DDRB=0b11111111; kod satırı ile yapıyoruz. Burada 0b demek binary olarak tek tek PORTB'de bulunan bütün pinleri ele almak demektir. Bu nedenle 0b'den...


Algorithm Roadmap

C++ – While Yineleme İfadesi (Döngüler)

Bir ifadenin belirli bir sayıda tekrar etmesine veya bir koşula bağlı olarak ifadelerin tekrar etmesi olayına döngü denilmektedir. C++'da iki adet döngü türü bulunmaktadır ve bunlar while ve for döngüleridir. Şimdi bu döngülerin yazım türlerini ve özelliklerini inceleyerek biraz daha detaylı ele alalım. While Döngüsü While döngüsü genel olarak içerisinde...


Algorithm Roadmap

C++ – Seçim İfadeleri

İf Else Yapısı Bir programlama dilinin en genel yapılarından bir tanesi if else yapısıdır. Bu yapı sayesinde seçimlerimizi yapabilme imkanı elde ediyoruz. Genel anlamda eğer bu ise bu değilse bu olsun gibi özetleyebiliriz. Örnek: Elimizde iki adet sayı var ve bu sayıları karşılaştıralım. Olası durumlar şu şekildedir. A ve B...