Pull Up ve Pull Down Direnci

Pull Up ve Pull Down dirençleri genellikle lojik sitemlerde kullanılır. Asıl amacı lojik sistemler bir arada çalışırken voltaj ve akım uyumsuzluklarını dengelemektir. Bu nedenle mikro-denetleyicilerde ve entegrelerde sıklıkla kullanılırlar. Farklı iki lojik sistemin giriş çıkış bağlantı noktaları ile devrenin voltaj kaynağı arasına bağlanan dirençlerdir. Bir direnç türü değildir. Bağlantı şeklinden dolayı pull up ve pull down olarak isimlendirilmiştir.


Pull Up Nedir?

Şekil 1: Pull Up Direncine ait devre şeması

Pull Up direncinin bağlantı şeması yukarıda verildiği gibidir. Kısaca özetlemek gerekirse butona basılı değilken entegre Vin kadar enerjilenirken butona basıldıktan sonra Vin girişi daha az direnç olan yolu tercih edeceği için toprağa gidecektir ve entegre üzerine 0 volt seviyesinde bir gerilim düşecektir.
Pull Up direnci lojik devrelerde veya lojik sistemlerde umulan lojik seviyelerde kalmasını sağlar.


Pull Down Nedir?

Şekil 2: Pull Down Direncine ait devre şeması

Pull Down direncine ait devre şeması yukarıda gösterildiği gibidir. Burada lojik sistemin girişi toprağa bir direnç ile bağlanmıştır. Bu nedenle lojik sistemin girişine 0 Volt uygulanmaktadır. Dışarıdan bir sistem veya bir buton ile +5 Volt verdiğimizi varsayarsak 0 Volt seviyesinde olan lojik sistemimizin girişi +5 Volt’a çekilecektir. Çünkü lojik sistemin diğer ucunda yüksek değerde bir pull down direnci bulunduğu için dışarıdan verilen +5 Volt lojik sistemimize uygulanacaktır. Burada pull down direnci lojik sistemin 0 Volt seviyesinde sabit olarak kalmasını sağlamaktadır. Ek olarak pull down dirençleri pull up dirençlerine oranla daha az kullanılmaktadır.