Projenin tanımı:

Bu proje aynı konuma sahip arka arkaya çekilmiş iki adet fotoğraf arasındaki farkı ele almaktadır. İki resim arasında zamanla nesnelerin yeri değişmiş ve farklı fark alma yöntemleri ile bu nesnelerin durumları incelenmiştir. İlk aşamada iki resim arasında fark alınmıştır ve her hangi bir yöntem kullanılmamıştır. İkinci aşamada ise signed seçeneği kullanılarak fark alma işlemi yapılmıştır. Daha sonra invsigned seçeneği kullanılarak fark alınmıştır. Bu üç yönteme ait sonuç aşağıda belirtilmiştir.

  • Signed renk haritası: signed seçeneği gri tonlamaya sahip görüntüler için kullanılmaktadır ve burada mavi renk pozitif değerleri, kırmızı renk negatif değerleri, siyah renk ise sıfır değerlerini ifade etmektedir.
  • İnvsigned renk haritası: invsigned seçeneği gri tonlamaya sahip görüntüler için kullanılmaktadır ve burada mavi renk pozitif değerleri, kırmızı renk negatif değerleri, beyaz renk ise sıfır değerlerini ifade etmektedir.

Matlab Kodları:Farkı alınan resimler

İki resim arasındaki fark

İki resim arasındaki fark: (signed seçeneği kullanıldığında)

İki resim arasındaki fark: (invsigned seçeneği kullanıldığında)