İf Else Yapısı

Bir programlama dilinin en genel yapılarından bir tanesi if else yapısıdır. Bu yapı sayesinde seçimlerimizi yapabilme imkanı elde ediyoruz. Genel anlamda eğer bu ise bu değilse bu olsun gibi özetleyebiliriz. Örnek: Elimizde iki adet sayı var ve bu sayıları karşılaştıralım. Olası durumlar şu şekildedir. A ve B sayısı eşit olabilir, A sayısı B sayısından büyük olabilir, B sayısı A sayısından büyük olabilir veya iki sayı da birbirine eşit değildir.

Şimdi bir kod yapısı ile if else yapısını biraz daha detaylı inceleyelim:Switch Case Yapısı

İf else yapısından biraz farklı olarak olası durumları incelemek için kullanılır. Sayılar üzerinde başladık madem sayılar üzerinden örneklere devam edelim. Elimizde bir rakam var bu rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerini alabilir. Switch yapısı ile bu rakamın hangi değere eşit olduğunu bulabiliriz. Örnek:Switch case yapısı küçük bir örnek ile anlatılmış oldu. Bu örnek ile aslında bu işlemleri if else yapısı ile de yapabileceğimizi görüyoruz. Bir örnek ile switch case ve if else yapısının benzerliklerini inceleyelim.