Algorithm Roadmap

C++ – Örnek Uygulama 1 (Matris)

Makale Hakkında Kullanıcı tarafından girilen NxM boyutlu bir matristeki en büyük elemanı ve bu elemanın satır ve sütun adresini bulan program.

Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibidir: Örnek Uygulama Kullanıcı tarafından girilen iki matrisin çarpımının en büyük elemanını elde ediniz ve satır ve sütun sayısını belirtiniz. Kullanıcıdan n adet matris isteyiniz. Bu matrisleri tek […]

Read More

Algorithm Roadmap

C++ – Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) Algoritması

Makale Hakkında Bu makale Bubble Sort (kabarcık sıralama) algoritması ile ilgilidir. Bubble Sort algoritması ile ilgili tanımları, sıralama yapılacak dizinin sıralanmasında Bubble Sort algoritmasının nasıl kullanıldığını ve örnek olması açısından kaynak kodları da içermektedir. Ayrıca uygulama olması açısından makelenin sonunda konu ile ilgili birkaç örnek soru da verilmiştir. Bubble Sort Algotirması Nedir? Bubble Sort (kabarcık […]

Read More

Algorithm Roadmap

C++ – For Yineleme İfadesi (Döngüler)

For döngüsü belirlediğimiz sınırlar ile yineleme işlemi yapmak için tasarlanmıştır ve söz dizimi şu şekildedir.

while döngüsünde olduğu gibi for döngüsünde de içerisinde yazılan koşul doğru olduğu sürece yineleme işlemi devam ediyor fakat for döngüsünde döngü başlamadan önce bir başlangıç değeri belirlenir ve her yinelemeden sonra belirlediğimiz artış miktarı kadar bu değer artmaktadır. Bu […]

Read More

Algorithm Roadmap

C++ – While Yineleme İfadesi (Döngüler)

Bir ifadenin belirli bir sayıda tekrar etmesine veya bir koşula bağlı olarak ifadelerin tekrar etmesi olayına döngü denilmektedir. C++’da iki adet döngü türü bulunmaktadır ve bunlar while ve for döngüleridir. Şimdi bu döngülerin yazım türlerini ve özelliklerini inceleyerek biraz daha detaylı ele alalım. While Döngüsü While döngüsü genel olarak içerisinde bulunan ifadenin doğruluk durumunu kontrol […]

Read More

Algorithm Roadmap

C++ – Seçim İfadeleri

İf Else Yapısı Bir programlama dilinin en genel yapılarından bir tanesi if else yapısıdır. Bu yapı sayesinde seçimlerimizi yapabilme imkanı elde ediyoruz. Genel anlamda eğer bu ise bu değilse bu olsun gibi özetleyebiliriz. Örnek: Elimizde iki adet sayı var ve bu sayıları karşılaştıralım. Olası durumlar şu şekildedir. A ve B sayısı eşit olabilir, A sayısı […]

Read More

Algorithm Roadmap

Veri Yapıları

Diziler aynı türden verileri bir arada tutmamızı sağlar. Örneğin int, char, float gibi aynı türden verilerimizi diziler ile tutabiliriz. Farklı türden verileri bir grup olarak ele almak istiyorsak diziler bizim işimizi görmeyecektir. Burada veri yapıları devreye girmektedir. Yani bir kümemiz olsun ve içerisinde hem int hem char hem de float türünde verilerimiz olsun. İşte anlatmaya […]

Read More