Resistor

Transistör nedir?

Transistör nedir? Transistör iki PN diyotun sırt sırta gelecek şekilde birleşmesiyle ortada kalan P ya da N maddenin tipine göre NPN ya da PNP olarak isimlendirilen 3 bacaklı, iki jonksiyonlu yarı iletken aktif devre elemanıdır. Genel tanımlaması BJT (Bipolar Junction Transistor) olarak isimlendirilmiştir. Transistörlerin temel olarak yaptığı iki fonksiyonu vardır; “anahtarlama” (lojik devrelerde) ve “sinyal […]

Read More

Resistor

Diyot nedir?

Diyot nedir? N tipi ve P tipi iki malzeme oluşturulan bağlantı sonucu ortaya çıkan yarı iletken devre elemanına diyot denir. Diyotun P kutbuna ” Anot “, N kutbuna da ” Katot ” adı verilir. Diyotlar bir yönde oldukça düşük direnç sağlayarak elektrik akımının geçmesine izin verirken , diğer yönde oldukça büyük direnç göstererek elektrik akımını […]

Read More

Resistor

İndüktör (Bobin) Nedir?

İndüktör (Bobin) Nedir? Elektrik enerjisini manyetik alan şeklinde depolayan devre elemanına indüktör denir. İndüktör iletken bir telin sarılarak bobin halini almasıyla oluşur. Bobinler filtrelerde ve frekans seçici devrelerde kullanılır. Bobinlerin elektriksel karakteristiği, kullanılan iletken telin sarım sayısına, fiziksel özelliğine ve çekirdeğin türüne göre değişiklik gösterir. İndüktörün üzerinden geçen akım ani olarak değişemez. Üzerinden geçen akımın […]

Read More

Resistor

Kondansatör (Kapasitör) Nedir?

Kondansatör (Kapasitör) Nedir? Şekil: Kondansatör Elektriği kısa süreliğine depo eden devre elemanına Kondansatör denir. Sembolü “C” ‘dir. Birimi “Farad” ‘dır. Elektriksel gürültüyü azaltmak için kullanılır. 2 faklı türü vardır; 1.)Sabit Kondansatör: Kapasiteleri değişmeyen kondansatörlere sabit kondansatör denir.İki çeşittir; 1.1-Kutuplu Kondansatör1.2-Kutupsuz Kondansatör 1.1)Kutuplu Kondansatör: Devreye bağlanacağı “+” ve “-” bacakları belli olan kondansatörlere kutuplu (Elektrolitik)kondansatör denir. […]

Read More