Transistörün Bağlantı Çeşitleri

Transistörün üç bağlantı terminali bulunur, dolayısıyla bir devreye bağlantısı yapılacağında üç türde bağlanabilir. Bir terminal giriş, biri çıkış, diğeri de ortak bağlantı noktası olarak seçilir. Her metoda uygulanan giriş sinyaline karşın transistörün cevabı farklı olacaktır. Bu üç bağlantı metodu şunlardır;

1. Ortak Emiter Bağlantısı: Hem gerilim hem de akım kazancı vardır.

2.Ortak Beyz Bağlantısı:Gerilim kazancı yüksek iken akım kazancı zayıftır.

3. Ortak Kollektör Bağlantısı: Akım kazancı yüksek iken gerilim kazancı zayıftır.

Ortak Beyz Bağlantısı

Ortak beyz bağlantısında giriş sinyali, beyz ve emiter uçlarına uygulanırken, çıkış sinyali ise beyz ve kollektör uçlarından alınır. Giriş sinyali emiter ucuna uygulandığında, kollektör ve beyz akımlarının toplamı kadar akım emiterden akar. Çıkış ucu olan kollektör akımı, giriş akımı olan emiterden düşüktür. Bu sebeple akım kazancı 1 olarak yada zayıf olarak ifade edilir.

Şekil: Ortak Beyzli Devre

Girişteki sinyal ile çıkış sinyali arasında faz farkı yoktur, gerilim kazancı istenilen devrelerde kullanılır.

Ortak Emiter Bağlantısı

Transistörü ortak emiter olacak şekilde bağladığımzda, giriş sinyali beyz ucuna uygulanırken, çıkış sinyali ise, kollektör ucundan alınır. BJT transistörlerin sıklıkla yükseltgeç devrelerinde ortak emiter bağlantısı kullandığı görülür.

Şekil: Ortak Emiterli Devre

Yüksek akım ve güç kazancı istenen devrelerde kullanılır.
Ortak emiter bağlantıda akım kazancı oldukça yüksektir.

Ortak Kollektör Bağlantısı

Ortak kollektör bağlantısında, kaynağa kollektör giriş beyze uygulanırke, çıkış ise emiter ucundan alınır. Bu tarz uygulamaları bir diğer ismi ise Gerilim izleyici ya da Emiter izleyici olarak bilinir. Ortak kollektör bağlantılı transistörler, empedans eşleştirme devrelerinde oldukça kullanışlıdır.

Şekil: Ortak Kollektörlü Devre

Giriş yüzlerce ohm’dan binlerce ohm’a kadar çıkabilirken, çıkış empedansı ise göreceli olarak daha düşüktür.
Bu devrelerde akım kazancı yüksek iken gerilim kazancı düşüktür.